Incasso van gedeeltelijke overnamesom

Soort: Geldvordering van € 5.130,87,-
Traject: Minnelijk en Gerechtelijk
In behandeling: 10.10.2016 – 21.08.2017
Resultaat:
Volledig betaald

De eiseres was al bij eerdere advocaten langs geweest met deze restantvordering. Een van die advocaten die de zaak had aangenomen heeft zelfs de advocaat van de tegenpartij opgebeld en vermeend gezegd: “Amici, laten wij dit afdoen met een schikking want zeg nu zelf dit bedrag leent zich niet voor een procedure”.  De “amici” stemde daarmee in maar zijn cliënte betaalde toch niet. De advocaat zei niets meer te kunnen doen voor eiseres.

Via via kwam eiseres bij European Credit Control terecht. Na een eerste brief met een uiterlijke betaaldatum van 24 oktober 2016, reageerde een juridisch vertegenwoordiger van de debiteur op… u raad het al 24 oktober 2016, met het verzoek om 14 dagen uitstel van reactie. Gezien de al zeer lange voorgeschiedenis en de reeds voorafgegane uitgebreide onderhandelingen, zijn wij er met een redelijk ‘gestrekt been’ ingegaan. Wij gaven vertegenwoordiger en debiteur te verstaan dat er niets nieuws zou komen in die 14 dagen en dat de zaak al volledig duidelijk was. Hierop werd nog wat tegengesputterd maar uiteindelijk aangegeven dat de debiteur bij haar eerdere stellingname van schade ect zou blijven en een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zag.

De debiteur werd door European Credit Control meteen gedagvaard. De zaak kwam na betekening van de dagvaarding op de agenda van de rechtbank voor 7 december 2016. En logischerwijs werd door de tegenpartij weer eens uitstel voor Antwoord aangevraagd en verkregen; de nieuwe zittingsdatum was 4 januari 2017. De juridisch vertegenwoordiger noemde de eerste zittingsdatum ridicuul omdat hij en zijn cliënte geen tijd had gehad om zich voor te bereiden. Hierop werd met enkele e-mails heen en weer o.a. als volgt gereageerd:

Bedankt voor uw bericht. Zoals u misschien wel weet staat voor een antwoord op dagvaarding een minimum termijn van 7 dagen. Hoe het ook zij, wij hadden gezien de acties van uw cliënte betreffende dit dossier in het verleden, niet anders dan verwacht dat uw cliënte om uitstel zou verzoeken. Het bevreemd ons echter dat de reden “voorbereiding” wordt gegeven; immers uw cliënte heeft haar stellingname reeds zeer duidelijk en meerdere malen schriftelijk aan mijn cliënte kenbaar gemaakt. Ook uzelf heeft reeds meer dan een maand het dossier onder handen en tijd gehad om dit u eigen te maken. Van veel tijd nodig voor voorbereiding kan dan ook geen sprake zijn.

Aangezien echter deze mogelijkheid uw cliënte is gegeven wachten wij rustig haar antwoord af. Wij willen u er wel op wijzen dat wij verdere verzoeken tot uitstel actief bij de rechtbank zullen bestrijden.

Net vóór de rolzitting van 4 januari begon de vertegenwoordiger van de debiteur te onderhandelen. Uiteindelijk kwam eruit dat een bedrag van € 4.500,- zou worden betaald tegen finale kwijting.

Dien meteen uw vordering in!

Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag.

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!

Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!