Bouwbedrijf vs Bouwbedrijf

Soort: Geldvordering van € 43.555,-
Traject:
Minnelijk en Gerechtelijk
In behandeling:
05.05.2016 – 12.12.2016
Resultaat:
Volledig betaald

Samenvatting

Deze zaak betrof een restantvordering voor de bouw van een kelder. Nadat het minnelijke traject onsuccesvol was en overging in een gerechtelijk traject betaalde de debiteur een gedeelte van de hoofdsom. Na een rechtszitting en een tussenvonnis werd er alsnog conservatoir beslag gelegd op de bankrekening aangezien het vermoeden bestond dat de debiteur alleen tijd wilde rekken. Dit resulteerde in een snelle afwikkeling van de vordering en intrekking van de rechtszaak.

=========

De vordering was een restant van een grotere contractueel overeengekomen bouwsom. De opdracht betrof het bouwen van een kelder voor een daarop te verijzen villa. De kelderbouwer en tevens opdrachtnemer was onze cliënt. De kelder was met een laatste gesprek opgeleverd maar de afnemer/tegenpartij had daar een andere mening over. In dat gesprek was nog een minderwerk-factuur voorgelegd en deze was door onze cliënte geaccepteerd. Ondanks meerdere toezeggingen betaling te zullen verrichten had de debiteur dit niet gedaan. Het minnelijke incassotraject had kon de debiteur ook niet bewegen te reageren laat staan te betalen.

De dagvaarding werd door ons opgesteld waarin de hoofdsom de rente incassokosten e.d. werden gevorderd. Hierop werd door de debiteur gereageerd met een heel pak papier en bewijs dat hij een gedeelte van de vordering, € 23.700,-, nu had betaald en dat hij het restant achterhield omdat het werk nog niet was opgeleverd.

Met veel geduld en in ruggespraak met cliënte konden wij de stellingnamen van de debiteur heel helder weerleggen. Er waren veel verschillende facturen, meer- en minderwerk en technische onderzoeksvragen. Voor deze laatste konden wij steunen op de inbreng van diverse deskundigen die ook bij de bouw betrokken waren. Wij hebben dit antwoord vastgelegd in een conclusie van repliek en via de rechtbank aan de debiteur/gedaagde toe gestuurd. Hierop heeft de debiteur/gedaagde uitstel van antwoord aangevraagd en gekregen. Dit betekende een verlenging van 6 weken.

Uit het uiteindelijke antwoord van debiteur bleek dat hij bang was dat vanwege een fout in de bouw van de kelder deze niet waterdicht zou zijn. Deze fout is echter door externe deskundigen bestudeerd en daarop zijn nieuwe tekeningen gemaakt die de debiteur schriftelijk heeft goedgekeurd. De bouw is toen volgens die nieuwe tekeningen verder afgemaakt. Niet een echt sterk punt dus van die debiteur. Hij bleef echter op dit punt hangen en wilde een verregaande garantie. In het bouwcontract was echter al een garantietermijn van 3 jaar overeengekomen. De debiteur had met de eigenaren van de villa een garantie van 5 jaar afgesproken. Tijdens de rechtszitting heeft ECC namens cliënte geprobeerd te schikken door voor te stellen dat bij volledige betaling, cliënte haar garantie uitbreid naar 5 jaar zodat debiteur geen risico meer zou lopen. De man was echter niet voor rede vatbaar en wees het categorisch af terwijl de rechter het voorstel een heel goede oplossing vond.

Schikken of niet schikken…

Niet schikken in een dergelijk technische zaak, betekend dat de rechtbank een of meerdere deskundigen moet aanstellen met alle hoge kosten van dien. En met die tussenbeslissing gingen partijen dan ook weer uit elkaar. In de gang is door ons nog geprobeerd de debiteur tot rede te bewegen maar er was geen ruimte.

Het was zeer opvallend dat een dergelijke ook door de rechter gedragen voorstel niet werd geaccepteerd door de tegenpartij. Bij ons bestond daarom vanaf toen het sterke vermoeden dat de debiteur niet voldoende solvent was om de vordering te kunnen voldoen. En intussen liepen de kosten gewoon verder op. Wij hebben cliënte daarom aangeraden om conservatoir beslag te leggen op de bankrekening van de debiteur. Dat vonden zij ook een goed idee en het rekest werd ingediend en het verlof tot beslaglegging werd door onze huisdeurwaarder uitgevoerd.

Het beslag trof € 158.000,-. Diezelfde dag wilde de debiteur graag alles betalen als die rekening maar weer vrijgegeven zou worden. Op zijn voorstel om eerst de rekening vrij te geven zodat hij de resterende € 20.000,- kon voldoen, zijn wij logischerwijs niet ingegaan. Uiteindelijk heeft hij een vriendin bereid gevonden het bedrag voor te schieten waarna wij de rekening hebben vrijgegeven.

De gehele vordering incluis de door de wet toegestane kosten werden door de debiteur betaald en de gerechtelijke procedure werd teruggetrokken. European Credit Control heeft dit technische dossier tot een goed einde gebracht door de gedegen kennis van de mogelijkheden die zij in huis heeft. Voor alle kennis en vaardigheden of bevoegdheden, heeft zij sinds lang samenwerkingsverbanden met andere partijen. Hierdoor heeft de klant altijd alleen met één aanspreekpunt te maken.

Dien meteen uw vordering in!

Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag.

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!

Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!