GRENZELOZE INCASSO OPLOSSINGEN

“Zieke” werknemer eist ontslagvergoeding

Soort: vordering werknemer € 30.000,-
Traject: Mediation;
Minnelijk en Gerechtelijk
In behandeling: 10.05.2015 – 21.10.2015
Resultaat: Vordering tegenpartij afgewezen

Samenvatting

Deze zaak betrof een verzoek tot Ontbinding arbeidsovereenkomst. Een vordering van een ex-werknemer die tevens de ex-partner was van de werkgever. European Credit Control vertegenwoordigde in deze zaak de werkgever. De werkgever was toentertijd nog maar een start-up en éénpitter. Na een heftige break-up tussen de partners in privé kwam een van hen thuis te zitten. Na mediation die niet tot bevredigende resultaten leidde voor beide partijen, volgde een rechtszaak met diverse schriftelijke rondes en een zitting. Het uiteindelijke vonnis wees elke claim van de werknemer af en onze cliënt kon met een gerust hart verder bouwen aan zijn start-up dat inmiddels een succesvol bedrijf is geworden. Opvallend detail is dat de werknemer slecht 2 maanden daadwerkelijk werkzaam was bij het bedrijf.

=========

Aanleiding

Nadat hun relatie in het slob raakte en een vakantie samen niet de gewenste resultaten had, gingen de partners uit elkaar. De dame in kwestie werkte op basis van een vast contract voor de start-up van haar vriend (onze client, de werkgever) maar bracht onder het motto, liefdewerk oud papier blijkbaar veel meer tijd door op kantoor dan de bedoeling was. Nu hun relatie over was wilde de werknemer geld zien voor die uren en een navenante ontslagvergoeding. De gehele vordering liep op tot nagenoeg € 30.000,-. Uiteindelijk diende de werkgever een verzoek Ontbinding arbeidsovereenkomst in.

Mediation

In de amicale contacten met o.a. de bedrijfsarts bleek veel niet te kloppen en/of niet te voldoen aan de criteria en eisen van de Wet Poortwachter. De werknemer weigerde re-integratie bij zowel de werkgever als een tweede spoor traject. Partijen kwamen uiteindelijk overeen om een mediation traject te starten. Hierin stelde de werknemer zich nog harder op dan zij al had gedaan in het voortraject. Het vertrouwen tussen partijen was volledig verdwenen. European Credit Control heeft echter de werkgever geadviseerd zijn poot stijf te houden en slechts eventueel salaris alsnog toe te kennen maar geen vergoeding toe te zeggen.

De reactie van de werknemer tijdens de mediationsessies waren niet van de lucht maar konden niet verhullen dat zij door de bedrijfsarts al twee keer als hersteld en gezond was aangemerkt. Op advies van European Credit Control heeft de werkgever toen besloten de mediation te staken.

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Belangrijk bij de rechtsgang was om het ontbindingsverzoek vóór 1 juli 2015 in te dienen vanwege de vanaf dan veranderde wet- en regelgeving. Deze zaak is dus nog behandeld naar het oude recht van voor de Wet Werk en Zekerheid.

De verstandhouding tussen de twee ex-partners is nu onherstelbaar verstoord waardoor werkhervatting geen optie bleek. Een ontslag op staande voet vanwege werkweigering was niet aan de orde. Uit een dergelijk ontslag komt nagenoeg altijd een kostbare procedure voort en er bestaat een contradictie tussen eisen dat iemand komt werken en de verstoorde verstandhouding. Een loonstop werd overwogen maar je maakt nou eenmaal betere sier bij de rechter als je kunt zeggen dat er nota bene nog altijd loon wordt betaald. In casu was dit ook het geval; het salaris van de werkgever werd tot tijdens de rechtszaak uitbetaald. Eind juni 2015 werd door European Credit Control een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

Vonnis 20 augustus 2015

De rechter meende o.a. dat de werkgever alles had gedaan wat zeker van een kleine onderneming in het kader van de Wet Poortwachter en re-integratie mocht worden verwacht. De werknemer kon niet bewijzen dat haar ziekte het gevolg was van te hoge werkdruk en taken die niet tot haar takenpakket behoorden. Daarmee wees de rechter van de hand dat de werkgever de veroorzaker was van de ziekte. De werkgever had zich goed ingelezen en een externe partij ingeschakeld om het 2e spoor re-integratie te begeleiden. Dit kwam heel goed over bij de rechter. De werkgever was niets te verwijten wat betreft de verstoorde arbeidsrelatie en de rechter zag dan ook géén aanleiding om een ontslagvergoeding toe te kennen. Hieraan droeg bij dat de werkgever uit coulance 100% van het salaris had uitbetaald terwijl dat slechts 70% had hoeven zijn.

De vordering tegen onze cliënt werd in zijn geheel afgewezen.

Dien meteen uw vordering in!


Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag. Vordering indienen

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!


Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!
Contact
  • European Credit Control doet onze facturering en debiteurenbeheer. Ontzettend tevreden hierover. Sinds zij dit voor ons doen is werk uit handen genomen dat anders heel veel tijd kost voor ons. Ook betalen onze klanten nu altijd op tijd wat ook veel stress en tijd scheelt. Hierdoor is het klantencontact veel beter geworden en kunnen wij ons richten op datgene waar we goed in zijn: videocontent maken waar onze klanten blij van worden. Ook heeft European Credit Control sinds ze voor ons gestart zijn twee rechtzaken gevoerd in een juridisch dispuut en met succes afgerond. To the point, snel en heel effectief. Heel blij mee.

    Patrick Don - Eigenaar Briteminds Media

  • European Credit Control behandeld voor ons de incasso in het buitenland sinds 2011 naar volle tevredenheid. Zij incasseren voor ons voornamelijk binnen de EU maar ook in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. ECC maakt gebruik van een systeem waarin wij al onze vorderingen ongeacht het land van de debiteur, op de voet kunnen volgen. Dit geeft helderheid in de afhandeling. Waar nodig maken zij gebruik van de verkorte Europese procedures als het nodig blijkt om gerechtelijk de vordering af te dwingen. Omdat deze stappen in het land van de debiteur worden ondernomen wordt veel geld bespaard. De tarieven voor juridische ondersteuning zijn zeer gunstig en op maat. Wij zijn blij met hun dienstverlening.

    Tom van den Hurk - Credit Manager EMEA & APAC

  • Sinds juni 2016 beheert ECC het incaseren van onze vorderingen. Wij versturen zelf de herinneringen en aanmaningen. Als betaling alsnog uitblijft dragen wij de vordering aan European Credit Control over. Wij zijn over hun dienstverlening zeer tevreden. De lijnen zijn erg kort en er wordt snel en duidelijk gereageerd op onze vragen en e-mails. Ook wordt 95% van de uit handen gegeven zaken alsnog geïncasseerd en ontvangen wij hierover zelfs nog wat rente en kostenvergoeding. En mocht deze minnelijke incasso niet lukken dan verzorgen zij ook de juridische gang naar de rechtbank. Kortom, een prettig en goed incassobureau waarmee het prettig zakendoen is en die de incasso’s op een correcte en nette manier verzorgt.

    Fred van der Bruggen - Finance