Nationale incasso

Heeft uw klant nog steeds niet betaald? Schakel dan nu European Credit Control voor uw nationale incasso opdracht. Waar mogelijk behouden wij natuurlijk uw klantrelatie.

In Nederland is het voor een juiste incassopraktijk nodig dat u op de hoogte bent van een groot aantal onderwerpen die waarschijnlijk voor u geen alledaagse kost zijn. Verzuim, de verplichtingen van de koper en die van de verkoper alsook wat is toegestaan als er niet wordt betaald zijn onderwerpen waar ECC u bij kan helpen. In geval er niet wordt betaald dient u zich (zeker als het om een consument gaat) aan in de wet vastgelegde regels te houden.

Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Sinds 1 juli 2012 is het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, beter bekend als “Wet Incassokosten” (WIK) in werking getreden. Als u te maken heeft met consumenten dan bent u aan specifieke regels uit dit besluit gebonden, wat betreft debiteurenbeheer en incasso. Neem contact met ons op voor ondersteuning en uitleg op dit gebied of download de standaard brieven hier.

Goede incasso brengt geld op

De afdeling incasso is bij veel bedrijven een ondergeschoven kindje. En dat is jammer, want een goede procedure voor incasso, die naadloos aansluit op uw debiteurenbeheer, zal altijd zorgen voor betere bedrijfsresultaten en meer cashflow. European Credit Control kan het incassoproces en debiteurenbeheer voor u in goede banen leiden.

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het uit handen geven van uw debiteurenvorderingen. Maar hoe strakker deze processen zijn geregeld, hoe lager de kosten uitvallen. Een goede inrichting van uw debiteurenbeheer en een strak aansluitend incassotraject brengt u geld op, waardoor de kosten uiteindelijk tot vrijwel nihil kunnen worden teruggebracht.

Algemene Voorwaarden

In Nederland zijn, ingegeven door de EU commissie, specifieke regels van kracht betreffende het gebruik van algemene voorwaarden. Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren, opstellen of verbeteren, neem dan nu contact met ons op. Lees ook onze blogs over algemene voorwaarden.

Dien meteen uw vordering in!

Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag.

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!

Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!