Grenzeloze incasso oplossingen

Blogs I Artikelen I Nieuws

Betaaltermijnen in Europa

Betaaltermijnen in Europa zijn gelimiteerd. Om betalingsachterstanden tegen te gaan, heeft de Europese Unie strikte maxima opgelegd voor overheden en bedrijven. Overheden mogen hier niet

Lees meer >

Het Europese Betalingsbevel

Het Europese Betalingsbevel is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1896/2006. Het regelt een in heel de Europese Unie geldige verkorte juridische procedure. Hiermee kunnen onbetwiste

Lees meer >