GRENZELOZE INCASSO OPLOSSINGEN

Transportkosten – Krijgt u ze betaald?

Wat als uw debiteur de transportkosten te laat of zelfs niet betaald? Uw opdrachtgever of de ontvanger een schade fingeert die toevallig even hoog is als uw factuurbedrag? En dan zit die debiteur ook nog in een ander land. Als u een kredietverzekering hebt is er niet veel aan de hand. Alleen dan bij het betalen van de premie…

Het gaat goed in de transportsector. De sectorgroei is overduidelijk. Na de grootste omzetgroei sinds de crisis, in 2017 zal volgens de sectorprognose van de ABN AMRO voor 2018 en 2019 de branche verder groeien met respectievelijk 2.5% en 1.5%. Hiervan profiteert u als logistiek dienstverlener, transporteur, expediteur, natuurlijk. Maar van oudsher staan de marges onder druk. Zeker nu personeelstekorten en verduurzaming de inkoopkosten opdrijven.

Openstaande vorderingen dragen in zo’n situatie niet bij aan een goede cashflow. Maar uw crediteuren willen wel graag tijdig hun geld zien, of uw debiteur nu betaald of niet. Zeker bij kleiner transport-ondernemingen kunnen openstaande facturen dan snel op de cashflow drukken. Als u daarbij nog en paar hiaten heeft in uw debiteurenbeheer en/of de communicatie met de debiteur verloopt moeizaam dan ligt het recept voor insolventie klaar. Daarbij ligt verjaring op de loer.

Verjaring van transportkosten

Transportkosten verjaren snel (CMR-Verdrag art. 32). Gerechtelijke uitspraken hebben de invulling van artikel 32 uitgebreid en ruimer gedefinieerd. Hiermee vallen de vrachtpenningen onder artikel 32 sub c. Feitelijk verjaren vorderingen voor transport daarmee na 15 maanden na de sluiting van de vervoersovereenkomst.  Daar bovenop bedingt elke opdrachtgever langere betaaltermijnen. Toch moet ook u de rekeningen blijven betalen. Als de debiteur dan ook nog in het buitenland zit, zijn veel transporteurs geneigd om aan zulke vorderingen géén tijd en energie meer te besteden. Als u geen kredietverzekering hebt drukt dit verlies ook op de marge.

European Credit Control helpt!

U krijgt van ons de snelle en voordelige ondersteuning die u nodig heeft bij het innen van transportkosten.

 • Wij hebben alle expertise betreffende transportvorderingen in huis.
 • De verjaring kunnen wij stuiten en/of opschorten.
 • Wij zijn experts in het gebruik van de relatief goedkope en snelle Europese Betalingsbevel procedure en de Geringe Vorderingen procedure.
 • Lokale medewerkers behandelen uw vordering in de taal van de debiteur.
 • Een simpele tarievenstructuur zorgt voor overzicht en verlicht de druk op uw opbrengst.
 • Ons online behandelsysteem geeft u inzicht in uw vorderingen in alle landen van de EU en zelfs daarbuiten.

Heeft u (transport)vorderingen openstaan? Laat ze niet verjaren en schrijf ze niet af! Neem nu contact op met European Credit Control en laat ons uw vorderingen behandelen.

Deel dit verhaal:

Dien meteen uw vordering in!


Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag. Vordering indienen

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!


Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!
Contact
 • European Credit Control doet onze facturering en debiteurenbeheer. Ontzettend tevreden hierover. Sinds zij dit voor ons doen is werk uit handen genomen dat anders heel veel tijd kost voor ons. Ook betalen onze klanten nu altijd op tijd wat ook veel stress en tijd scheelt. Hierdoor is het klantencontact veel beter geworden en kunnen wij ons richten op datgene waar we goed in zijn: videocontent maken waar onze klanten blij van worden. Ook heeft European Credit Control sinds ze voor ons gestart zijn twee rechtzaken gevoerd in een juridisch dispuut en met succes afgerond. To the point, snel en heel effectief. Heel blij mee.

  Patrick Don - Eigenaar Briteminds Media

 • European Credit Control behandeld voor ons de incasso in het buitenland sinds 2011 naar volle tevredenheid. Zij incasseren voor ons voornamelijk binnen de EU maar ook in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. ECC maakt gebruik van een systeem waarin wij al onze vorderingen ongeacht het land van de debiteur, op de voet kunnen volgen. Dit geeft helderheid in de afhandeling. Waar nodig maken zij gebruik van de verkorte Europese procedures als het nodig blijkt om gerechtelijk de vordering af te dwingen. Omdat deze stappen in het land van de debiteur worden ondernomen wordt veel geld bespaard. De tarieven voor juridische ondersteuning zijn zeer gunstig en op maat. Wij zijn blij met hun dienstverlening.

  Tom van den Hurk - Credit Manager EMEA & APAC

 • Sinds juni 2016 beheert ECC het incaseren van onze vorderingen. Wij versturen zelf de herinneringen en aanmaningen. Als betaling alsnog uitblijft dragen wij de vordering aan European Credit Control over. Wij zijn over hun dienstverlening zeer tevreden. De lijnen zijn erg kort en er wordt snel en duidelijk gereageerd op onze vragen en e-mails. Ook wordt 95% van de uit handen gegeven zaken alsnog geïncasseerd en ontvangen wij hierover zelfs nog wat rente en kostenvergoeding. En mocht deze minnelijke incasso niet lukken dan verzorgen zij ook de juridische gang naar de rechtbank. Kortom, een prettig en goed incassobureau waarmee het prettig zakendoen is en die de incasso’s op een correcte en nette manier verzorgt.

  Fred van der Bruggen - Finance