GRENZELOZE INCASSO OPLOSSINGEN

Betaaltermijnen in Europa

Betaaltermijnen in Europa zijn gelimiteerd. Om betalingsachterstanden tegen te gaan, heeft de Europese Unie strikte maxima opgelegd voor overheden en bedrijven. Overheden mogen hier niet van afwijken. Bedrijven mogen mits goed onderbouwd en schriftelijk en specifiek overeengekomen wel hiervan afwijken maar dan ook nog altijd niet meer dan 90 dagen* in totaal en nooit ten nadele van de leverancier.

Met de Richtlijn 2011/7/EU[1] heeft de EU tot doel gesteld betalingsachterstanden terug te dringen. Hierin is voor de gehele unie vastlegt wanneer en hoeveel rente en (incasso)kosten mogen worden gerekend. Daarnaast is er paal en perk gesteld aan de lengte van betaaltermijnen. Betaaltermijnen in Europa bleken steeds vaker te worden misbruikt en gezien als een goedkope kredietfaciliteit. Dit zorgt voor concurrentievervalsing want de “grote jongens” kunnen daarmee langere betaaltermijnen afdwingen bij kleinere leveranciers.

Welke betaaltermijnen in Europa?

Bedrijven

De betalingstermijnen in Europa voor bedrijven staan in de genoemde richtlijn (art. 3 lid 3 onder b sub I-IV Richtlijn 2011/7/EU) in direct verband met het moment waarop rente berekend mag worden. Hieronder de regels:

 • Als er in de overeenkomst (of algemene voorwaarden) géén datum of betaaltermijn is vastgelegd dan:
 • 30 kalenderdagen na datum van ontvangst van de factuur
 • staat de datum van ontvangst van de factuur niet vast dan 30 dagen na ontvangst goederen of diensten
 • wordt de factuur eerder ontvangen dan de goederen dan 30 dagen na ontvangst van de goederen of diensten
 • is er een verificatie- of aanvaardingsprocedure i.v.m. conformiteit overeengekomen dan 30 dagen na de datum van de verificatie
 • een verificatie- of aanvaardingsprocedure mag niet langer duren dan 30 dagen
 • In contracten vastgelegde betalingstermijnen in Europa mogen niet langer zijn dan 60 dagen tenzij anders overeengekomen. Hierbij mag géén sprake zijn van kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser

Overheidsinstanties

In overeenkomsten met grote en kleine overheidsinstanties is een maximale betaaltermijn toegestaan van 30 dagen na ontvangst van de factuur (art. 4 lid 3 Richtlijn 2011/7/EU). De enige twee uitzonderingen hierop zijn overheidsinstanties die voldoen aan de transparantiecriteria van Richtlijn 2006/111/EG en overheidsinstanties die gezondheidszorg leveren zoals ziekenhuizen. Met die overheden kan een maximale betaaltermijn van 60 dagen worden overeengekomen.

Een overheidsinstantie is automatisch in verzuim als deze betaaltermijn is verstreken. Rente en eventuele kosten kunnen dan ook vrijwel meteen in rekening worden gebracht. Om dat op een zulk moment wel of niet te doen blijft een commerciële overweging.

Zorg altijd dat de betaaltermijn voor de door u geleverde goederen en/of diensten is vastgelegd. Zorg ervoor dat u zeker weet en kunt bewijzen dat uw afnemer door u proactief op de hoogte is gebracht van de geldende betaaltermijn. Let erop dat u kunt bewijzen dat uw afnemer de taal goed machtig is waarin het contract en eventuele betalings- of algemene voorwaarden zijn opgesteld. Kijk documenten van uw leverancier goed na; staan hier verwijzingen naar hun algemene voorwaarden op, wijs deze dan expliciet af.

Wilt u in Europa uw goederen of diensten afzetten? Wij dienen u graag van advies. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of informatie.

Stuur een e-mail naar contact@europeancreditcontrol.eu of bel +31 (0)20 4090400

* 60 dagen maximaal plus maximaal 30 dagen voor een verificatie- of acceptatieprocedure (art.3 lid 4 en 5 Richtlijn 2011/7/EU

[1] Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)

Deel dit verhaal:

Dien meteen uw vordering in!


Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag. Vordering indienen

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!


Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!
Contact
 • European Credit Control doet onze facturering en debiteurenbeheer. Ontzettend tevreden hierover. Sinds zij dit voor ons doen is werk uit handen genomen dat anders heel veel tijd kost voor ons. Ook betalen onze klanten nu altijd op tijd wat ook veel stress en tijd scheelt. Hierdoor is het klantencontact veel beter geworden en kunnen wij ons richten op datgene waar we goed in zijn: videocontent maken waar onze klanten blij van worden. Ook heeft European Credit Control sinds ze voor ons gestart zijn twee rechtzaken gevoerd in een juridisch dispuut en met succes afgerond. To the point, snel en heel effectief. Heel blij mee.

  Patrick Don - Eigenaar Briteminds Media

 • European Credit Control behandeld voor ons de incasso in het buitenland sinds 2011 naar volle tevredenheid. Zij incasseren voor ons voornamelijk binnen de EU maar ook in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. ECC maakt gebruik van een systeem waarin wij al onze vorderingen ongeacht het land van de debiteur, op de voet kunnen volgen. Dit geeft helderheid in de afhandeling. Waar nodig maken zij gebruik van de verkorte Europese procedures als het nodig blijkt om gerechtelijk de vordering af te dwingen. Omdat deze stappen in het land van de debiteur worden ondernomen wordt veel geld bespaard. De tarieven voor juridische ondersteuning zijn zeer gunstig en op maat. Wij zijn blij met hun dienstverlening.

  Tom van den Hurk - Credit Manager EMEA & APAC

 • Sinds juni 2016 beheert ECC het incaseren van onze vorderingen. Wij versturen zelf de herinneringen en aanmaningen. Als betaling alsnog uitblijft dragen wij de vordering aan European Credit Control over. Wij zijn over hun dienstverlening zeer tevreden. De lijnen zijn erg kort en er wordt snel en duidelijk gereageerd op onze vragen en e-mails. Ook wordt 95% van de uit handen gegeven zaken alsnog geïncasseerd en ontvangen wij hierover zelfs nog wat rente en kostenvergoeding. En mocht deze minnelijke incasso niet lukken dan verzorgen zij ook de juridische gang naar de rechtbank. Kortom, een prettig en goed incassobureau waarmee het prettig zakendoen is en die de incasso’s op een correcte en nette manier verzorgt.

  Fred van der Bruggen - Finance