CROSS-BORDER DEBT-COLLECTION MADE EASY

Transportation costs – Do you get them paid?

What if a debtor doesn’t pay your transportation costs on time or even not at all? What if your client or the receiver of the goods, feigns damages that coincidently are equalling your invoice?  On top of that, this debtor is in another country. If you have a credit inssurance it is not a real problem, except for the high premium you pay monthly… There are more efficient and cheaper ways to get paid!

The transport sector is booming. Growth is evident. 2017 showed the largest growth increase in revenue since the end of the fiancial crisis. Prognoses are that the growth Na de grootste omzetgroei sinds de crisis, in 2017 zal volgens de sectorprognose van de ABN AMRO voor 2018 en 2019 de branche verder groeien met respectievelijk 2.5% en 1.5%. Hiervan profiteert u als logistiek dienstverlener, transporteur, expediteur, natuurlijk. Maar van oudsher staan de marges onder druk. Zeker nu personeelstekorten en verduurzaming de inkoopkosten opdrijven.

Openstaande vorderingen dragen in zo’n situatie niet bij aan een goede cashflow. Maar uw crediteuren willen wel graag tijdig hun geld zien, of uw debiteur nu betaald of niet. Zeker bij kleiner transport-ondernemingen kunnen openstaande facturen dan snel op de cashflow drukken. Als u daarbij nog en paar hiaten heeft in uw debiteurenbeheer en/of de communicatie met de debiteur verloopt moeizaam dan ligt het recept voor insolventie klaar. Daarbij ligt verjaring op de loer.

Verjaring van transportkosten

Transportkosten verjaren snel (CMR-Verdrag art. 32). Gerechtelijke uitspraken hebben de invulling van artikel 32 uitgebreid en ruimer gedefinieerd. Hiermee vallen de vrachtpenningen onder artikel 32 sub c. Feitelijk verjaren vorderingen voor transport daarmee na 15 maanden na de sluiting van de vervoersovereenkomst.  Daar bovenop bedingt elke opdrachtgever langere betaaltermijnen. Toch moet ook u de rekeningen blijven betalen. Als de debiteur dan ook nog in het buitenland zit, zijn veel transporteurs geneigd om aan zulke vorderingen géén tijd en energie meer te besteden. Als u geen kredietverzekering hebt drukt dit verlies ook op de marge.

European Credit Control helpt!

U krijgt van ons de snelle en voordelige ondersteuning die u nodig heeft bij het innen van transportkosten.

 • Wij hebben alle expertise betreffende transportvorderingen in huis.
 • De verjaring kunnen wij stuiten en/of opschorten.
 • Wij zijn experts in het gebruik van de relatief goedkope en snelle Europese Betalingsbevel procedure en de Geringe Vorderingen procedure.
 • Lokale medewerkers behandelen uw vordering in de taal van de debiteur.
 • Een simpele tarievenstructuur zorgt voor overzicht en verlicht de druk op uw opbrengst.
 • Ons online behandelsysteem geeft u inzicht in uw vorderingen in alle landen van de EU en zelfs daarbuiten.

Heeft u (transport)vorderingen openstaan? Laat ze niet verjaren en schrijf ze niet af! Neem nu contact op met European Credit Control en laat ons uw vorderingen behandelen.

Share this story:

Submit your claim here!


Submit your claim here and we will start collections immediately. Submit claim

Get in contact!


Get in contact so we can help you with your questions and issues!
Contact
 • European Credit Control handles our complete credit management. Very open and direct communication. Their support helps us to avoid debt-collection cases. For every company small or big i would recommend European Credit Control.

  Nico van der Zaan - Owner, Social Elephant BV

 • European Credit Control handles all our invoicing and credit management. Very satisfying. Our customers pay on time which gives us more cashflow, more time and saves money. Our customer contacts are better and we can focus on what we are good at: creating video content that make our customers happy. They also supported us in two legal matter at court which were done with great succes! They are to the point, fast and effective. Very satisfied.

  Patrick Don - Owner, Briteminds Media BV

 • European Credit Control has handled the collection abroad since 2011 to our full satisfaction. She cashing for us mainly within the EU but also in South Africa, Australia and New Zealand. ECC uses a system in which we can monitor all our receivables irrespective of the country of the debtor. This gives clarity in the handling. Where necessary, they use the abridged European procedures when it appears necessary to enforce the claim in court. Because these steps are taken in the country of the debtor, a great deal of money is saved. The rates for legal support are very favorable and tailored. We are happy with their service.

  Tom van den Hurk - Credit Manager EMEA & amp; APAC

 • Since June 2016, ECC manages the debt collection of our receivables. We send the reminders and reminders ourselves. If payment is still not forthcoming, we transfer the claim to European Credit Control. We are very satisfied with their service. The lines are very short and we respond quickly and clearly to our questions and e-mails. In addition, 95% of the items handed over are still collected and we even receive some interest and expense reimbursement. And if this amicable collection does not work then they also take care of the legal proceedings to the court. In short, a nice and good debt collection agency that is pleasant to do business and that provides the collection in a correct and neat manner.
  Fred van der Bruggen - Finance