Transportkosten – Krijgt u ze betaald?

Wat als uw debiteur de transportkosten te laat of zelfs niet betaald? Uw opdrachtgever of de ontvanger een schade fingeert die toevallig even hoog is als uw factuurbedrag? En dan zit die debiteur ook nog in een ander land. Als u een kredietverzekering hebt is er niet veel aan de hand. Alleen dan bij het betalen van de premie…

Het gaat goed in de transportsector. De sectorgroei is overduidelijk. Na de grootste omzetgroei sinds de crisis, in 2017 zal volgens de sectorprognose van de ABN AMRO voor 2018 en 2019 de branche verder groeien met respectievelijk 2.5% en 1.5%. Hiervan profiteert u als logistiek dienstverlener, transporteur, expediteur, natuurlijk. Maar van oudsher staan de marges onder druk. Zeker nu personeelstekorten en verduurzaming de inkoopkosten opdrijven.

Openstaande vorderingen dragen in zo’n situatie niet bij aan een goede cashflow. Maar uw crediteuren willen wel graag tijdig hun geld zien, of uw debiteur nu betaald of niet. Zeker bij kleiner transport-ondernemingen kunnen openstaande facturen dan snel op de cashflow drukken. Als u daarbij nog en paar hiaten heeft in uw debiteurenbeheer en/of de communicatie met de debiteur verloopt moeizaam dan ligt het recept voor insolventie klaar. Daarbij ligt verjaring op de loer.

Verjaring van transportkosten

Transportkosten verjaren snel (CMR-Verdrag art. 32). Gerechtelijke uitspraken hebben de invulling van artikel 32 uitgebreid en ruimer gedefinieerd. Hiermee vallen de vrachtpenningen onder artikel 32 sub c. Feitelijk verjaren vorderingen voor transport daarmee na 15 maanden na de sluiting van de vervoersovereenkomst.  Daar bovenop bedingt elke opdrachtgever langere betaaltermijnen. Toch moet ook u de rekeningen blijven betalen. Als de debiteur dan ook nog in het buitenland zit, zijn veel transporteurs geneigd om aan zulke vorderingen géén tijd en energie meer te besteden. Als u geen kredietverzekering hebt drukt dit verlies ook op de marge.

European Credit Control helpt!

U krijgt van ons de snelle en voordelige ondersteuning die u nodig heeft bij het innen van transportkosten.

  • Wij hebben alle expertise betreffende transportvorderingen in huis.
  • De verjaring kunnen wij stuiten en/of opschorten.
  • Wij zijn experts in het gebruik van de relatief goedkope en snelle Europese Betalingsbevel procedure en de Geringe Vorderingen procedure.
  • Lokale medewerkers behandelen uw vordering in de taal van de debiteur.
  • Een simpele tarievenstructuur zorgt voor overzicht en verlicht de druk op uw opbrengst.
  • Ons online behandelsysteem geeft u inzicht in uw vorderingen in alle landen van de EU en zelfs daarbuiten.

Heeft u (transport)vorderingen openstaan? Laat ze niet verjaren en schrijf ze niet af! Neem nu contact op met European Credit Control en laat ons uw vorderingen behandelen.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email