Het Europese Betalingsbevel

Het Europese Betalingsbevel is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1896/2006. Het regelt een in heel de Europese Unie geldige verkorte juridische procedure. Hiermee kunnen onbetwiste grensoverschrijdende vorderingen gemakkelijk via een gerechtelijke instantie worden afgedwongen.

Enkele criteria voor het gebruik van deze procedure zijn

  • vordering is onbetwist
  • partijen zijn beide in een andere lidstaat van de EU gevestigd (behalve Denemarken)
  • procedure kan in één van beide lidstaten worden geïnitieerd
  • verplicht gebruik van standaard formulieren (A t/m G)

Kostenbesparende aanpak

European Credit Control is een expert in het gebruik van het Europese Betalingsbevel. U kunt uw vordering hier in Nederland (laten) indienen via deze procedure (alleen rechtbank Den Haag). Onze aanpak is anders. Wij brengen uw vordering aan bij juiste rechtbank in het land van uw debiteur (EU). Daarmee besparen wij u hoge kosten. Vergelijk als voorbeeld het griffierecht voor een vordering van € 1.500,- op een Franse debiteur. In Nederland betaald u daarvoor als ondernemer € 476,- griffierecht (kosten aan de rechtbank). In Frankrijk betaal je slechts € 30,89 aan griffierecht. En daar komen dan nog de kosten van betekening bij.

U kunt zich voorstellen dat de betekening vanuit Nederland aan een buitenlandse debiteur veel meer kost dan een betekening vanuit het land van de debiteur zelf. Daarbij maken wij voor al onze Franse dossiers gebruik van één landelijk opererend deurwaarderskantoor waardoor wij de kosten verder kunnen drukken. En dan hebben wij het nog niet gehad over kosten voor vertaling. Wij verzorgen een Europese Betalingsbevel procedure volledig in de taal van de debiteur en de lokale rechtbanken dus vertaling is niet nodig. En uw Algemene Voorwaarden en overeenkomst zijn natuurlijk al in de taal van de debiteur.

Hoe werkt het Europese betalingsbevel?

Deze procedure maakt gebruik van standaard formulieren. Met Formulier A wordt de vordering bij de betreffende rechtbank ingediend. Hierin worden de hoofdsom, renteberekening, kosten en bewijs opgenomen. De rechtbank beoordeeld formulier A op volledigheid. Als nog aanvullingen, correcties of wijzigingen nodig zijn dan stuurt de rechtbank formulier B of C naar de eiser . Is de rechtbank niet bevoegd of heeft zij redenen om de vordering af te wijzen dan ontvangt de eiser van de rechtbank een formulier D.

Als alles klopt stuurt de rechtbank (meestal) het eigenlijke betalingsbevel Formulier E naar de debiteur. In sommige EU-landen moet dit formulier door een deurwaarder worden betekend. De debiteur krijgt vanaf betekening/ontvangst, 30 dagen de tijd om te reageren met Formulier F waarmee hij/zij kan aangeven het niet eens te zijn met de vordering.

Als de debiteur niet of niet tijdig reageert zal de rechtbank met Formulier G het Europese Betalingsbevel (formulier E) uitvoerbaar verklaren. Dit formulier G is dan hetzelfde als een vonnis. Daarmee kan een deurwaarder worden geïnstrueerd om te executeren. Bekijk de formulieren hier.

De voordelen van het Europese Betalingsbevel

Een juridische procedure in eigen land is al kostbaar en ingewikkeld genoeg laat staan een procedure in het buitenland. In een afwijkend rechtssysteem en een andere taal. Deze Europese Betalingsbevel procedure is voor alle EU landen hetzelfde. Daarmee voorkomt men dat je verzeilt te raakt in een oncontroleerbare juridische procedure gebaseerd op buitenlands recht. De rechtbank heeft een meer ondersteunende rol en bewaakt de gang van zaken maar geeft niet echt een inhoudelijk oordeel.

Aansluitend op een strak debiteurenbeheer is de Europese Betalingsbevel procedure een snelle, relatief goedkope en efficiënte manier om uw grensoverschrijdende vordering in rechte af te dwingen. U mag deze procedure voeren zonder juridische bijstand. Uit ervaring weten wij echter dat de inhoud van de formulieren behoorlijk juridisch is en de communicatie met de betreffende rechtbank is dat ook.

Sinds 14 juli 2017 kan een Europese Betalingsbevel procedure naadloos aansluiten op een Europese Geringe Vorderingen procedure. Dit is een andere verkorte en vereenvoudigde procedure voor vorderingen tot € 5.000,-. Lees hierover meer in onze andere blogs.

Wij ondersteunen u graag bij het gebruik van deze Europese procedures. Neem contact met ons op voor verder advies of als u vragen heeft over uw eigen vordering.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email