Brexit en incasso van uw vorderingen

Heeft de Brexit invloed op de incasso van je vorderingen? Ja en nee! Geen zorgen, het is makkelijker dan je zult denken. Maar wel goed om je hierop voor te bereiden. We zetten alles overzichtelijk voor je op een rijtje.

Op 29 maart 2019 zullen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland de EU verlaten. Hiermee wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de Europese Unie. Er zullen andere handelsafspraken gaan gelden. Op dit moment is er al een principe akkoord over een overgangsperiode tot 31 december 2020. Gedurende deze periode zal Groot Brittannië behandeld worden als een deel van de EU. Maar, de overgangsperiode is pas definitief als ook het totale akkoord is goedgekeurd. En als je het nieuws van de afgelopen dagen hebt gevolgd dan weet je dat we daar nog lang niet zijn!

Is het nodig je zorgen te maken?

Er doen veel, vaak negatieve, verhalen de ronde over de gevolgen van de Brexit op de vorderingen die je hebt lopen. Maar is het echt wel nodig om je zorgen te maken? Het is waar, de economie van het Verenigd Koninkrijk heeft nu al veel te lijden onder de Brexit. En het is goed om je gedegen voor te bereiden op de impact van Brexit op uw onderneming. Maar er zal na de Brexit in Groot Brittannië niet een wet worden aangenomen die het betalen van facturen verbied. Ook zal betaling daarvan niet aan ieders beoordelingsvrijheid worden overgelaten.

Ook na de Brexit zullen geleverde goederen en diensten vanuit de EU aan het Verenigd Koninkrijk en andersom betaald moeten worden. Hierop zal nog meer de nadruk liggen om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van ondernemers in bedrijven in het Verenigd Koninkrijk niet wordt geschaad. Ze hebben straks per slot van rekening een belang bij een goed internationaal imago.

Verwachtingen

De verwachting van ons kantoor in Groot Brittannië is helder. De verkorte EU-procedures, zoals het Europees Betalingsbevel[1] en de Geringe Vorderingen procedure[2], blijven bestaan. Deze worden geregeerd door EU recht. Dit zal in ieder geval tot aan het einde van de overgangsperiode, dus tot 31 december 2020, het geval zijn.

Bestaande nationale procedures

Daarnaast hebben Engeland en Wales al langere tijd een volledig geautomatiseerd en vereenvoudigd systeem voor onbetwiste vorderingen. Schotland heeft een eigen nationaal betalingsbevel en een eigen Geringe Vorderingen procedure. Deze zijn op dit moment nagenoeg gelijk aan de Europese procedures. De procedures in Noord-Ierland zijn iets ingewikkelder maar ook daar zijn nationale regels voor het betalen van facturen van kracht. De zekere verwachting is echter dat al deze landen, aangezien de EU procedures al in hun nationale wetgeving zijn ingebed, deze nagenoeg onveranderd zullen laten voortbestaan. Dit geeft vertrouwen, want je wil immers ook ná de Brexit zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk.

Onderhandelingen

Inmiddels zijn al een aantal Verordeningen op het gebied van civiel- en handelsrecht van toepassing verklaard nádat het Vereningd Koninkrijk de EU zal hebben verlaten. Denk aan de verordening die de rechtskeuze tussen (handels)partijen bepaald ook wel Rome I[3] en Rome II[4] genoemd. Ook Europese aanbestedingsregels werden al door beide partijen in de Brexit onderhandelingen geaccepteerd. De hierboven genoemde betalingsbevel- en geringe vorderingen procedures zijn nog onderwerp van de onderhandelingen. Alle (concept)afspraken zijn gevat in een concept-verdragstekst.

Let op, het betreft hier de toepassing van die Europese regelgeving tot aan het einde van de overgangsperiode, dus tot 31 december 2020. Daarna zal moeten worden overgegaan op de nationale wetgeving in de verschillende landen van het Verenigd Koninkrijk. Partijen zullen hier verder over onderhandelen tijdens de overgangsperiode.

Onderhandelingen

Bang zijn voor de gevolgen van de Brexit is dus nergens voor nodig. Als je de juiste strakke regels voor debiteurenbeheer blijft toepassen zal je met een gedegen incassopartner in het Verenigd Koninkrijk, zoals European Credit Control, geen risico lopen dat uw facturen niet worden betaald of geïncasseerd.

Wilt u in Europa uw goederen of diensten afzetten? Wij dienen u graag van advies. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of informatie.

Stuur een e-mail naar contact@europeancreditcontrol.eu of bel +31 (0)20 4090400

[1] Verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

[2] Verordening (EG) Nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

[3] Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

[4] Verordening (EG) Nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email